Demonstraties

Demoteam Horus VZW

allerhande feesten, demonstraties, opleidingen ....

een oplossing naar ieders beurs

Demonstraties

 

Demonstraties kunnen om veelerlei redenen gegeven worden.

Steeds trachten wij een zo groot mogelijke kwaliteit te leveren zodat elke demonstratie een feest wordt.

Ook kan besproken worden voor meer randanimatie rond de demonstratie zoals vuurspuwen,

middeleeuwse kledij ,verhalen en vertellingen ed.

Weer is hier de regel voor ieders zin en ieders beurs hebben we een oplossing