Opleidingen

Demoteam Horus VZW

allerhande feesten, demonstraties, opleidingen ....

een oplossing naar ieders beurs

Opleidingen

 

Denkt u er over na een roofvogel in huis te halen? Een goeden raad is dat het een opleiding vraagt zodat u op de hoogte

bent van de wetgeving, huisvestiging, onderhoud en opleiding van je vogel.

Deze opleidingen kan u bij ons bekomen, de kosten hangen af van wat u wilt en hoe ver u er in wilt gaan.

Voor u overgaat tot aankoop is het raadzaam ons even een seintje te geven:

een eerste gesprek zal duidelijk maken waarom een

opleiding zo belangrijk is.